FINANCIRANJE PRILAGOJENO POTREBAM VAŠEGA POSLA

Summit Leasing Slovenija je specializirano podjetje za financiranje novih in rabljenih vozil.
 

Z dolgoletnimi izkušnjami in celovitim poznavanjem finančnih ter zavarovalniških produktov na slovenskem trgu vam nudimo finančne rešitve, prilagojene vašim potrebam in željam. 
 

Izbirate lahko med različnimi oblikami financiranja, za katera lahko vse postopke za sklenitev opravite pri vašem prodajalcu vozil.

 

Vier weiße FUSO Canter in einer Stadt

FINANČNI LIZING

Za razvoj posla je zelo pomembno planiranje likvidnih sredstev. Če boste vozilo namesto z lastnimi sredstvi financirali s finančnim lizingom, vam bodo  na razpolago ostala sredstva za naložbe, ki zagotavljajo višji donos, kot znašajo stroški financiranja. Tako si lahko na enostaven način zagotovite prosta sredstva za vaše naložbe.

 

PREDNOSTI FINANČNEGA LIZINGA

Enostavni in hitri postopki pri sklepanju pogodb - pogodba se lahko podpiše pri vašem prodajalcu
 

Večja prilagodljivost - v primerjavi z drugimi oblikami financiranja, se lahko najbolje prilagodi vašim potrebam in zmožnostim
 

Lizing ne zahteva dodatnega zavarovanja investicije –vozilo uporabljate ves čas trajanja financiranja kot ekonomski lastnik, po plačilu zadnjega obroka pa postanete tudi pravni lastnik (do tega trenutka je namreč pravni lastnik lizingodajalec)

 

 

OPERATIVNI LIZING

Operativni lizing pomeni, da vozilo vzamete v najem za dogovorjeno obdobje ter ga po izteku vrnete, v času trajanja najema pa plačujete s pogodbo dogovorjeno najemnino. Na višino mesečne najemnine vpliva višina preostanka vrednosti vozila, ki je odvisna od tržne cene, amortizacijske dobe ( 5 let) in dobe uporabnosti vozila

 

DODATNA MOŽNOST PRI OPERATIVNEM LIZINGU

Pri operativnem lizingu lahko v financiranje oziroma najem vključite tudi dodatne storitve, kot so redno in izredno vzdrževanje, servisni posegi, zavarovanje, registracija, nadomestno vozilo ipd. Vključitev teh storitev za vas pomeni prihranek časa in denarja, saj za vse poskrbimo mi.
 

Prav tako kot pri običajnem operativnem lizingu tudi pri tej obliki vzamete predmet v najem za dogovorjeno obdobje ter ga po izteku vrnete lizingodajalcu, v času trajanja financiranja pa plačujete najemnino.

 

 

ZAVAROVANJE

V sodelovanju z uglednimi slovenskimi zavarovalnicami vam pripravimo individualizirano ponudbo obveznega in kasko avtomobilskega zavarovanja, ki bo najprimernejša za vaše potrebe in želje.

 

 

POSEBNE UGODNOSTI

Če se boste odločili za katerokoli zavarovanje iz naše ponudbe, vam na okencih AMZS po vsej Sloveniji pri podaljšanju veljavnosti prometnega dovoljenja podarimo stroške upravnega postopka.

 

 

Vier weiße FUSO Canter und ein roter Canter in einer Stadt