Pravni napotki

Avtorske pravice

Copyright 2003–2020 Daimler Truck AG. Vse pravice pridržane. Za vsa besedila, slike, grafike, zvokovne, video in animacijske datoteke ter njihove priredbe veljajo avtorsko pravo in drugi zakoni za varstvo intelektualne lastnine. Niti za tržne namene niti predajo drugim jih ni dovoljeno kopirati, spreminjati ali uporabljati na drugih spletnih straneh. Nekatere spletne strani družbe Daimler Truck AG vsebujejo tudi material, ki je predmet avtorskih pravic tistih, ki so ga dali na voljo.

 

Izdelki in cene

Po zaključku redakcije nekaterih strani je lahko prišlo do sprememb pri izdelkih in storitvah. Proizvajalec si v dobavnem roku pridržuje pravico do sprememb konstrukcije in oblike, odstopanj barvnih odtenkov ter spremenjenega obsega dobave ali storitev, če so te spremembe ali odstopanja ob upoštevanju interesov družbe Daimler Truck sprejemljiva za stranko. Slike lahko prikazujejo tudi pribor, dodatno opremo ali druge obsege, ki ne sodijo v serijski obseg dobav ali storitev. Barvna odstopanja so posledica tehničnih pogojev. Posamezne strani lahko prikazujejo tudi tipe in storitve, ki jih ne ponujamo v vseh državah. Izjave o zakonskih, pravnih in davčnih predpisih ter posledicah veljajo samo za Zvezno republiko Nemčijo. S pridržkom, da je v prodajnih ali dobavnih pogojih urejeno drugače, veljajo cene, veljavne na dan dobave. Za naše pogodbene partnerje se razumejo cene kot neobvezne priporočene cene. Zato se o zadnjem stanju pozanimajte na predstavništvu ali pri pogodbenem partnerju.

 

Trgovske znamke

Kjer ni navedeno drugače, so vse znamke, ki so navedene na spletnih straneh družbe Daimler Truck, zakonsko zaščitene blagovne znamke družbe Daimler Truck. To velja zlasti za imena modelov ter vse logotipe in embleme podjetja.

 

Licenčne pravice

Družba Daimler Truck vam želi nuditi inovativen in informativen internetni program. Zato upamo, da vas naše kreativno oblikovanje veseli tako kot nas. Kljub temu vas prosimo za razumevanje, da mora družba Daimler Truck ščititi svojo intelektualno lastnino, vključno s patenti, blagovnimi znamkami in avtorskimi pravicami, ter da te spletne strani nikakor ne morejo zagotavljati licenčnih pravic za intelektualno lastnino družbe Daimler Truck.

 

Opombe glede izjav o prihodnjem razvoju

Spletne strani, objave o odnosih z vlagatelji, poslovna in vmesna poročila, napovedi, predstavitve, avdio- in videoprenosi prireditev (v živo ali posnetki) ter drugi dokumenti na tej spletni strani med drugim vsebujejo izjave o prihodnjem razvoju, ki temeljijo na trenutnih ocenah uprave. Besede, kot so »predvidevati«, »predpostavljati«, »meniti«, »ocenjevati«, »pričakovati«, »nameravati«, »lahko/bi lahko«, »načrtovati«, »projicirati«, »bi morali« in podobne, zaznamujejo takšne izjave o prihodnjem razvoju. Tovrstne izjave so izpostavljene določenim tveganjem in negotovostim. Nekateri primeri za to so konjunkturni padec v Evropi ali Severni Ameriki, spremembe menjalnih tečajev, obrestnih mer in cen surovin, uvedba izdelkov s strani konkurence, večje prodajne spodbude, uspešna uvedba novega poslovnega modela za smart, prekinitve dobave proizvodnih materialov zaradi primanjkljajev, stavk zaposlenih ali plačilne nesposobnosti dobaviteljev ter padec cen pri preprodaji rabljenih vozil. Če nastopi eden od navedenih dejavnikov negotovosti oz. pride do kakšnega drugega nepredvidljivega zapleta (nekateri so opisani pod naslovom »Poročilo o tveganjih« v aktualnem poslovnem poročilu družbe Daimler Truck ter pod naslovom »Dejavniki tveganja« v aktualnem poslovnem poročilu družbe Daimler Truck v obrazcu 20-F, ki je bil predložen ameriškemu borznemu nadzornemu organu za vrednostne papirje) ali če se domneve, na katerih temeljijo te izjave, izkažejo za nepravilne, lahko dejanski rezultati občutno odstopajo od rezultatov, ki so navedeni v teh izjavah ali implicitno izraženi. Ne nameravamo redno posodabljati izjav o prihodnjem razvoju in ne prevzemamo te obveznosti, saj te izjave izhajajo izključno iz okoliščin, ki so obstajale na dan objave.

 

Jamstvo

Informacije in navedbe na teh straneh ne predstavljajo nobenega zagotovila ali jamstva, pa naj bo to izrecno ali implicitno. Še posebej ne predstavljajo implicitne privolitve ali jamstva v zvezi s kakovostjo, zmožnostjo trženja, primernostjo za določene namene ali nekršenjem zakonov in patentov. 

 

Na naših spletnih straneh lahko najdete tudi povezave do drugih strani na spletu. Želeli bi vas opozoriti, da nimamo vpliva na oblikovanje in vsebino teh strani. Zato tudi ne moremo prevzeti jamstva za aktualnost, pravilnost, popolnost ali kakovost tam predstavljenih informacij. Zato se distanciramo od vseh vsebin na teh straneh. Ta izjava velja za vse povezave na naših spletnih straneh, s katerimi se lahko povežete na zunanje spletne strani in njihove vsebine.


Opomba v skladu s 36. členom nemškega Zakona o reševanju potrošniških sporov (VSBG)
Družba Daimler Truck AG ne bo sodelovala v postopku za reševanje sporov pred razsodiščem za potrošnike v smislu nemškega Zakona o reševanju potrošniških sporov (VSBG) in k temu tudi ni zavezana.

 

Informacije o spletni poravnavi sporov
Komisija EU je vzpostavila internetno platformo za spletno reševanje sporov (t. i. platformo SRS). Platforma SRS služi kot posvetovalnica za izvensodno poravnavo sporov glede pogodbenih obveznosti, nastalih iz spletnih kupnih pogodb. Platforma SRS je dosegljiva na povezavi:

 

https://ec.europa.eu/consumers/odr