Žal. Nismo našli ničesar.

PRAVNA DOLOČILA.

Avtorske pravice.

Copyright 2022 Daimler Truck AG. Vse pravice pridržane. Za vsa besedila, slike, grafike, zvokovne, video in animacijske datoteke ter njihove priredbe veljajo avtorsko pravo in drugi zakoni za varstvo intelektualne lastnine. Niti za tržne namene niti predajo drugim jih ni dovoljeno kopirati, spreminjati ali uporabljati na drugih spletnih straneh. Nekatere spletne strani družbe Daimler Truck AG vsebujejo tudi material, ki je predmet avtorskih pravic tistih, ki so ga dali na razpolago.

Izdelki in cene.

Po zaključku redakcije posameznih strani lahko pride do sprememb pri izdelkih in storitvah. Proizvajalec si v dobavnem roku pridržuje pravico do sprememb konstrukcije in oblike, odstopanj barvnih odtenkov ter spremenjenega obsega dobave ali storitev, če so te spremembe ali odstopanja ob upoštevanju interesov družbe Daimler Truck AG sprejemljivi za stranko. Slike lahko prikazujejo tudi pribor, dodatno opremo ali druge obsege, ki ne sodijo v serijski obseg dobav ali storitev. Barvna odstopanja so posledica tehničnih pogojev. Posamezne strani lahko prikazujejo tudi tipe in storitve, ki jih ne ponujamo v vseh državah. Izjave o zakonskih, pravnih in davčnih predpisih ter posledicah veljajo samo za Zvezno republiko Nemčijo. S pridržkom, da je v prodajnih ali dobavnih pogojih urejeno drugače, veljajo cene, veljavne na dan dobave. Za naše pogodbene partnerje se cene razumejo kot neobvezne priporočene cene. Zato se o zadnjem stanju pozanimajte neposredno na sedežu družbe Autocommerce d.o.o. ali v eni od njenih poslovnih enot.

Blagovne znamke.

Kjer ni navedeno drugače, so vse znamke, ki so navedene na spletnih straneh družbe Daimler Truck AG, zakonsko zaščitene blagovne znamke družbe Daimler Truck AG. To velja zlasti za imena modelov ter vse logotipe in embleme podjetja.

Rechtliche Hinweise  in Mercedes-Benz sta blagovni znamki družbe Mercedes-Benz Group AG.

Licenčne pravice.

Družba Daimler Truck AG vam želi nuditi inovativen in informativen internetni program. Zato upamo, da vas naše kreativno oblikovanje veseli tako kot nas. Kljub temu vas prosimo za razumevanje, da mora družba Daimler Truck AG ščititi svojo intelektualno lastnino, vključno s patenti, blagovnimi znamkami in avtorskimi pravicami, ter da te spletne strani nikakor ne morejo zagotavljati licenčnih pravic za intelektualno lastnino družbe Daimler Truck AG.

Rechtliche Hinweise  in Mercedes-Benz sta predmet zaščite intelektualne lastnine družbe Mercedes-Benz Group AG. Uporablja ju Daimler Truck AG pod licenco.

Opozorila glede izjav o prihodnjem razvoju.

Spletne strani, objave o odnosih z vlagatelji, poslovna in vmesna poročila, napovedi, predstavitve, avdio- in videoprenosi prireditev (v živo ali posnetki) ter drugi dokumenti na tej spletni strani med drugim vsebujejo izjave o prihodnjem razvoju, ki temeljijo na trenutnih ocenah uprave. Besede, kot so »predvidevati«, »predpostavljati«, »meniti«, »ocenjevati«, »pričakovati«, »nameravati«, »lahko/bi lahko«, »načrtovati«, »projicirati«, »bi morali« in podobne zaznamujejo takšne izjave o prihodnjem razvoju. Tovrstne izjave so izpostavljene določenim tveganjem in negotovostim. Nekateri primeri za to so konjunkturni padec v Evropi ali Severni Ameriki, spremembe menjalnih tečajev, obrestnih mer in cen surovin, uvedba izdelkov s strani konkurence, večje prodajne vzpodbude, uspešna uvedba novega poslovnega modela za smart, prekinitve dobav proizvodnih materialov, ki temeljijo na težavah s preskrbo materiala, stavkah zaposlenih ali insolventnosti dobaviteljev, ter padec cen pri preprodaji rabljenih vozil. Če bi nastopili kateri od teh faktorjev negotovosti ali drugi nepredvidljivi zapleti (nekateri so opisani pod naslovom »Poročilo o tveganju« v aktualnem poslovnem poročilu Daimlerja Truck in pod naslovom »Faktorji tveganja« v aktualnem poslovnem poročilu Daimlerja Truck v formularju 20-F, ki je bilo predloženo borznemu nadzornemu organu za vrednostne papirje Združenih držav) ali če bi se domneve, na katerih temeljijo izjave, izkazale za napačne, bi lahko dejanski rezultati bistveno odstopali od rezultatov, navedenih v teh izjavah ali od implicitno izraženih rezultatov. Ne nameravamo redno posodabljati izjav o prihodnjem razvoju in ne prevzemamo te obveznosti, saj te izjave izhajajo izključno iz okoliščin, ki so obstajale na dan objave.

Jamstvo.

Informacije in navedbe na teh straneh niso zagotovilo ali jamstvo, pa naj bo to izrecno ali implicitno. Še posebej ne predstavljajo implicitne privolitve ali jamstva v zvezi s kakovostjo, zmožnostjo trženja, primernostjo za določene namene ali nekršenjem zakonov in patentov. Na naših spletnih straneh lahko najdete tudi povezave do drugih strani na spletu. Radi bi vas opozorili na to, da nimamo vpliva na oblikovanje in vsebino teh strani. Zato tudi ne moremo prevzeti jamstva za aktualnost, pravilnost, popolnost ali kakovost tam predstavljenih informacij. Zato se distanciramo od vseh vsebin na teh spletnih straneh. Ta izjava velja za vse povezave na naših spletnih straneh, s katerimi se lahko povežete na zunanje spletne strani in njihove vsebine.

Informacije o spletni poravnavi sporov.

Evropska komisija je vzpostavila internetno platformo za spletno reševanje sporov (t. i. platformo SRS). Platforma SRS služi kot posvetovalnica za izvensodno poravnavo sporov glede pogodbenih obveznosti, nastalih iz spletnih kupnih pogodb. Platforma SRS je dosegljiva na povezavi:  http://ec.europa.eu/consumers/odr

 

Nazaj na začetno stran:
Mercedes-Benz v Sloveniji